Blog entries from Siegfried Zaytsev

Siegfried Zaytsev has a total of 11 entries.

 1. Siegfried Zaytsev
  (diē Lūnae, ante diem octāvum īdūs iānuāriās annō bis mīllēsimō duodēvīcēsimō post Christum nātum) Rōmānia est cīvitās in Eurōpā orientālī. In Rōmāniā paene ducentiēns centēna mīlia hominum habitant. Laotia est nātiō in Āsiā. Laotiam paene septuāgiēns centēna mīlia hominum incolunt. Columbia est rēs pūblica in parte septentriōnālī Americae Austrālis. In Columbiā nōnāgiēns ac quadringentiēns...
  Siegfried Zaytsev, Jan 7, 2018
 2. Siegfried Zaytsev
  (diē Veneris, ante diem tertium nōnās iānuāriās annō bis mīllēsimō duodēvīcēsimō post Christum nātum) Hungāria est nātiō in Eurōpā centrālī sita. In Hungāriā paene centiēns centēna mīlia hominum habitant. Thailandia est rēgnum in Āsiā. Nōnāgiēns ac sēscentiēs centēna mīlia hominum eam incolunt. Butania quoque rēgnum in Āsiā est. Octiēs centēna mīlia hominum eam incolunt. Numerus incolārum...
  Siegfried Zaytsev, Jan 5, 2018
 3. Siegfried Zaytsev
  (diē Iovis, ante diem quārtum nōnās iānuāriās annō bis mīllēsimō duodēvīcēsimō post Christum nātum) Indonēsia est nātiō in Āsiā. In Indonēsia ducentī sexāgintā ūnus miliōnēs hominum habitant. Hispānia est rēgnum in Eurōpā occidentālī. In Hispāniā sexāgiēns ac quadringentiēs centēna mīlia hominum habitant. Corea Septentriōnālis est rēs pūblica in Āsiā orientālī. Quīnquāgiēns ac ducentiēs centēna...
  Siegfried Zaytsev, Jan 4, 2018
 4. Siegfried Zaytsev
  (diē Martis, ante diem sextum nōnās iānuāriās annō bis mīllēsimō duodēvīcēsimō post Christum nātum) Panama est rēs pūblica in Americā Centrālī. In Panamā quadrāgiēns centēna mīlia hominum habitant. Zimbabua est nātiō in Āfricā merīdiōnālī. In Zimbabuā sexāgiēns ac centiēns centēna mīlia hominum habitant. Norvegia est rēgnum in Eurōpā septentriōnālī. Quīnquāgiēns centēna mīlia hominum Norvegiam...
  Siegfried Zaytsev, Jan 2, 2018
 5. Siegfried Zaytsev
  (diē Lūnae, kalendīs iānuāriīs annō bis mīllēsimō duodēvīcēsimō post Christum nātum) Honduria est rēs pūblica in Americā Centrālī. In Honduriā nōnāgiēns centēna mīlia hominum habitant. Guatemāla est cīvitās suī iūris in Americā Centrālī sita. In Guatemālā paene septuāgiēns ac centiēns centēna mīlia hominum habitant. Dānia est rēgnum in Eurōpā septentriōnālī cuius caput est Hafnia. In Rēgnō...
  Siegfried Zaytsev, Dec 31, 2017
 6. Siegfried Zaytsev
  (diē Saturnī, ante diem tertium kalendās iānuāriās annō bis mīllēsimō septimō decimō post Christum nātum) Bulgaria est nātiō in Eurōpā orientālī cuius caput est Serdica. In Bulgariā septuāgiēns centēna mīlia hominum habitant. Francia est rēs pūblica in Eurōpā occidentālī sita. Caput Franciae est Lutetia. In Franciā septuāgiēns ac sēscentiēns centēna mīlia hominum habitant. Germānia quoque in...
  Siegfried Zaytsev, Dec 30, 2017
 7. Siegfried Zaytsev
  (diē Veneris, ante diem quārtum kalendās iānuāriās annō bis mīllēsimō septimō decimō post Christum nātum) India quae est nātiō in Asiā merīdiōnālī ūndētrīgintā prōvinciās habet. Britannia est nātiō in Eurōpā occidentālī cuius caput est Londīnium. Britannia multās colōniās habēbat. In Britannia quīnquāgiēns ac sēscentiēns centēna mīlia hominum habitant. Nigeria est rēs pūblica quae in Āfricā...
  Siegfried Zaytsev, Dec 29, 2017
 8. Siegfried Zaytsev
  (diē Iovis, ante diem quīntum kalendās iānuāriās annō bis mīllēsimō septimō decimō post Christum nātum) Perūvia est nātiō in Americā Austrālī situāta. In Perūviā vīciēns ac trecentiēns centēna mīlia hominum habitant. Āfrica Austrālis est austrālissima cīvitās Āfricāna. Āfrica Austrālis nōn ūnum sed tria capita habet. Āfricam Austrālem quīnquāgiēns ac quīngentiēns centēna mīlia hominum incolunt....
  Siegfried Zaytsev, Dec 27, 2017
 9. Siegfried Zaytsev
  (diē Mercuriī, ante diem sextum kalendās iānuāriās annō bis mīllēsimō septimō decimō post Christum nātum) Arabia Saudita vel Rēgnum Arabiae Sauditae est nātiō in Asiā occidentālī. In Rēgnō Arabiae Sauditae trīciēns ac trecentiēns centēna mīlia hominum habitant. Irāquia quoque est nātiō in Asiā occidentālī. Irāquia vīcīna Rēgnī Arabiae Sauditae est. Caput Irāquiae est Bagdatum. Irāquiam...
  Siegfried Zaytsev, Dec 26, 2017
 10. Siegfried Zaytsev
  (diē Martis, ante diem septimum kalendās iānuāriās annō bis mīllēsimō septimō decimō post Christum nātum) Cūba est nātiō īnsulēnsis in Americā Latīnā. Cūbae deciēns ac centiēns centēna mīlia hominum habitant. India est nātiō in Asiā merīdiōnālī. Caput Indiae est Dellium Novum. Numerus incolārum Indiae est mīlle trecentī vīgintī quattuor miliōnummiliōnēs. Pakistania quoque nātiō in Asiā...
  Siegfried Zaytsev, Dec 25, 2017
 11. Siegfried Zaytsev
  (diē Saturnī, ante diem decimum kalendās iānuāriās annō bis mīllēsimō septimō decimō post Christum nātum) Tunesia est nātiō in Āfricā septentriōnālī. Vīciēns ac centiēns centēna mīlia hominum ibī habitant. Aegyptus quoque est nātiō in Āfricā septentriōnālī. Sexiēs ac nōngentiēs centēna mīlia hominum eam incolunt. Caput Aegyptī est Cāirus. Cāirus māior est cēterīs urbibus aegyptiīs. Libya quoque...
  Siegfried Zaytsev, Dec 22, 2017

 

Our Latin forum is a community for discussion of all topics relating to Latin language, ancient and medieval world.

Latin Boards on this Forum:

English to Latin, Latin to English translation, general Latin language, Latin grammar, Latine loquere, ancient and medieval world links.