Hungarian Letter 1747

By Apor, in 'Latin to English Translation', Mar 1, 2019.

 1. Apor New Member

  Hello everyone,

  Speaking three Latin-derived languages, I usually do not have that many difficulties with at least grasping the general meaning of a short Latin text, but I am really struggling with this one. Could you please help me?

  It is by the pen of a family member, written in 1747. Names and locations are in Hungarian. Siculi are Székely, a people in Transsylvania.

  Sepsi-Szent-Iván, 1747. jul. 7.
  Báró Apor Péter ügyvédvalló levelének hivatalos kiadványa.
  Maria Theresia divina favente dementia Romanorum imperatrix, ac Hungáriáé et Bohemiae regina, archidux Austriae, Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carnioliae et hae- reditariae princeps Transilvaniae, et Siculorum comes, nie- moriae commendamus tenore praesentium significantes, qui- bus expedit universis et singulis, quod nobilis Paulus Benkő et agilis primipilus Simon Csobot de Altorja, utrique sedis nostrae Siculicalis Kézdi jurati assessores, audita et recepta procuratoria constitutione fidelis nostri magnifici liberi baronis Petri Apor de Altorja facta ac celebrata seriem ejusdem in quibusdam literis suis testinionialibus sub sigil- lis subscriptionibusque suis fide eorum mediante superinde conscriptis et confectis nobisque in specie productis et exhibitis rescripserunt. Matti nostrae liunc in moduin: qualiter praefatus magnificus liber baro Petrus Apor de dicta Altorja, plurimas easque arduas ob eausas praesertim autem ob loci distantiam provectamque aetatem nostri in praesentiam vei aliquum alium locum credibilem pro constituendis procu- ratoribus personaliter venire nequivisset, ob lioc in anno millesimo septingentesimo quadragesimo septimo die vero vigesima quarta mensis Junii in possessione Altorja in praefata sede Siculicali Kezdi existente habita consequen- terque curia nobilitari ejusdem constituentis ibidem extructa et situata, coram ipsis personaliter constituit in omnibus suis causis et earum articulis tarn per ipsum contra alios, quam per alios quosvis contra ipsum in quibuslibet termi- nis et seclriis coram quovis judice et justitiario haereditariae nostri Tranniae principatus partiumque regni Hungáriáé eidem reincorporatarum ecclesiastico videlicet et saeculari, ratione quorumcunque negotiorum suorum jam antea motis, vel in posterum quovis modo movendis a die ejusmodi constitutionis usque ad unius anni circulum et revolutio- nem egregios et nobiles Joannem Tolnai de Sellye, Stepha- num Szotyori de eadem, Joannem et Franciscum Apor de Zalán, Georgium Miske de Ivánfalva, Joannem Pótsa de Hatolyka, Josephum Fekete de Alsó-Csernáton, Mathiam Léstyán de Csik-Szent-Király, Martinum Némái de Légen, Joannem Gálfalvi de Harczó, Franciscum Hunyadi de Adámos, Joannem Köblös de Várod, alteruni Joannem Siménfalvy de eadem, Stephanum Turóczi de Kis-Jeszen, et Georgium Tisza de Boros-Jenő suos veros ac legitimos procuratores elegit, ordinavit ac constituit, ratum atque firmum se promittens habiturum, quicquid per praefatos procuratores suos simul vel divisim constitutos exhibitores videlicet seu exhibitorem praesentium actum, dictum pro- curatumque fuerit in causis suis universis. Unde nos quoque ad ficledignam praefatorum Pauli Benkő et Simonis Csobot relationem praesentes litteras nostras testimoniales, jurium dicti constituentis uberiorem futuram ad cautelam neces- sarias sub sigillo nostro judiciali et authentico extradan- das duximus, et concedendas communi justitia et aequi- tate svadente. Datum in possessione Sepsi-Szent-Iván die septima mensis Julii anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo septimo.

  I'd be much obliged!
  J.M likes this.
 2. This obviously should be paid for, but I'll get to translating this when I have time.
  J.M likes this.
 3. Cinefactus Censor

  • Censor
  Location:
  litore aureo
  it should be clementia, not dementia

  Marie Therese, by favour of divine mercy Empress of the Romans and Queen of Hungary and Bohemia, Archduchess of Austria, Burgundy, Styria, Carinthia, Carniola and hereditary Princess of Transylvania and Countess of Sicily
  J.M and Issacus Divus like this.

Share This Page

 

Our Latin forum is a community for discussion of all topics relating to Latin language, ancient and medieval world.

Latin Boards on this Forum:

English to Latin, Latin to English translation, general Latin language, Latin grammar, Latine loquere, ancient and medieval world links.