'Αλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό τινος ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους,

SpeedPocok5

Active Member
'Αλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό τινος ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους, ἠβουλήθη αὐτῶν περιγενέσθαι καὶ οὐκ ἠδύνατο.

what means the sentence in red?
I don't understand the function of ὡς
 

Hemo Rusticus

Lounge Lizard
Este ὡς se traduce como el pronombre relativo 'cuando':
... cuando ella vi uvas pendidas (< κρεμάννυμι 'yo colgo', κρέμαμαι 'he estado colgado' > κρεμαμένος) de...
 

SpeedPocok5

Active Member
Este ὡς se traduce como el pronombre relativo 'cuando':
... cuando ella vi uvas pendidas (< κρεμάννυμι 'yo colgo', κρέμαμαι 'he estado colgado' > κρεμαμένος) de...
Muchas gracias! qué le ha pasado a tu español? antes era mejor ;(
 

SpeedPocok5

Active Member
Este ὡς se traduce como el pronombre relativo 'cuando':
... cuando ella vi uvas pendidas (< κρεμάννυμι 'yo colgo', κρέμαμαι 'he estado colgado' > κρεμαμένος) de...
otra duda, qué significa esta palabra en rojo

Ἀλώπηξ πρὸς ὄμφακας καὶ μῦς.
Ἀλώπηξ ἐν κρεβαττινᾷ βότρυας πεπείρους ἰδοῦσα ἤμελλε φαγεῖν μέν, ἐν ὕψει δὲ ὄντας οὐκ ηὐπόρει φαγεῖν. Μῦς δὲ ἰδὼν ταύτην ἐμειδίασεν εἰπών· Οὐδὲν τρώγεις. Ἡ δὲ ἀλώπηξ μὴ θέλουσα ἡττηθῆναι παρὰ τοῦ μυὸς ἔφη· Ὄμφακές εἰσιν.
Ὅτι τοὺς πονηροὺς καὶ μὴ βουλομένους πείθεσθαι τῷ λόγῳ ὁ μῦθος ἐλέγχει.


 

Hemo Rusticus

Lounge Lizard
antes era mejor ;(
Τοῦτ' οὐκ ἀληθές ἐστιν. :hat:
otra duda, qué significa esta palabra en rojo
Solo sé la palabra inglés (trellis), pero Don Google me informa que en español se dice 'enrejado'. Ahí:
trellis.jpg
 
Top