Λ;Ex eo die dies continuos V Caesar pro castris suas copias produxit et aciem instructam habuit, ut, si vellet Ariovistus proelio contendere, ei potes

SpeedPocok5

Member
Ex eo die dies continuos V Caesar pro castris suas copias produxit et aciem instructam habuit, ut, si vellet Ariovistus proelio contendere, ei potestas non deesset.

What's the meaning of "eo" in there? Is it an adverb?
 
From that day, for five continuous days..........(roughly) Caesar made sure his forces were in position to give battle, should it be offered.
 
Top