γελᾷ ὁ μῶρος, κἄν τι μὴ γελοῖν ᾖ.

SpeedPocok5

Active Member
It's been a long that I don't post in latin d.

Today I was studying ancient greek and I found that sentence: "γελᾷ ὁ μῶρος, κἄν τι μὴ γελοῖν ᾖ".

My question is: what is the function of μή here?
 

Iáson

Cívis Illústris
It's a negative, which goes with γελοῖον: ie., 'not funny'.

μή is used instead of οὐ because of the indefinite conditional.
 

Agrippa

Well-Known Member
Perhaps μή going with κἄν:
καὶ ἐάν μή > κἄν μή (κἄν crasis)
even when not: negative concessive conjunction
 
Top