καὶ Οἰδίπουν καλεῖ διὰ τὸ τοὺς πόδας ἀνοιδῆσαι

SpeedPocok5

Active Member
καὶ Οἰδίπουν καλεῖ διὰ τὸ τοὺς πόδας ἀνοιδῆσαι

In this sentence I don't know with who is the το...
 

Bitmap

Civis Illustris
to goes with the infinitive ἀνοιδῆσαι.
 

Pacifica

grammaticissima
Staff member
More exactly with the whole clause τοὺς πόδας ἀνοιδῆσαι.
 
Top