μολὼν λαβέ

Agrippa

Civis Illustris
Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος «Πέμψον τὰ
ὅπλα», ἀντέγραψε «μολὼν λαβέ.» (Πλούταρχος -Ἀποφθέγματα Λακωνικά)

Leonidas a Xerxe litteris arma dimittere iussus rescripsit „Veni, accipe!“
 
Miror Hibernane sint uerba e quibus fiat Anglice 'pun'? Pun-magistrum inuoco! @Terry S.

μολὼν λαβέ : Mael Eòin, lá bhéadh!
 

Agrippa

Civis Illustris
Wasn't it reported as "Veni et sume" in Cicero's words?
Hm... quo loco, amice? Nihil aliud mihi notum est nisi id quod in Ciceronis libro Tusculanarum disputationum primo (§§ 101sq.) scriptum est:
pari animo Lacedaemonii in Thermopylis occiderunt, in quos Simonides: 'Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentis, Dum sanctis patriae legibus obsequimur.' quid ille dux Leonidas dicit? 'pergite animo forti, Lacedaemonii, hodie apud inferos fortasse cenabimus.' fuit haec gens fortis, dum Lycurgi leges vigebant. e quibus unus, cum Perses hostis in conloquio dixisset glorians: 'solem prae iaculorum multitudine et sagittarum non videbitis', 'in umbra igitur' inquit 'pugnabimus.' / viros commemoro: qualis tandem Lacaena? quae cum filium in proelium misisset et interfectum audisset,'idcirco' inquit 'genueram, ut esset, qui pro patria mortem non dubitaret occumbere'.
 

EstQuodFulmineIungo

Civis Illustris
Sorry, I had this wording in my head for that anecdote:

Leonidae, Lacedaemoniorum regi, Xerxes, Persarum rex, scripsit: "Mitte arma". Sed Leonidas rescripsit statim: "Veni et sume".
E Lacedaemoniis unus, cum Persa hostis in colloquio dixisset glorians: "Solem prae iaculorum multitudine et sagittarum non videbitis", "In umbra igitur, inquit, pugnabimus".
Lacedaemonius quidam cum riderētur, quod claudus in pugnam iret: "At mihi, inquit, pugnare, non fugere est propositum".
and assumed the excerpt came form Cicero that quoted it in turn from your Greek excerpt. Apparently I was wrong.
 
Top