Ῥέα παραγίγνεται μὲν εἰς Κρήτην, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης Δία.

SpeedPocok5

Active Member
Ῥέα παραγίγνεται μὲν εἰς Κρήτην, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης Δία.

I don't know what could mean the word "Δίκτης"
 
Top