Calamitās in California

Crāstīnum in California, ubi habitō, habēbimus ēlēctiōnem per moderātōre (governor). Quamquam status rērum vix mūtābit sī Gavin Newsome, candidātus factiōnis democratarum et praesēns moderātōre California, dēvinctūrus est, tamen sī vincat Larry Elder, dux candidātōrum republicanorum, calamitās possit fierī. Quamvīs nōn antivax est, ille contrā inhabitāns persōnās sānās est. Factiō democratica habet supermajoritatem in ambīs aedibus congressūs* ita illī possunt vetāre tota prōposita sua, nihilōminus graviter interest nōs nōn habēre moderātōrem quem nōn intelligit quōmodo pugnāre contrā hōc virō, scīlicet, covidum. Hāc dē causā ego vehementer obsecrō vōs omnēs, sī vōs cognōscātis aliquem inhabitantem nunc in California, eum appellelletōte per telephonō et suādētōte suffrāgāre per Gavin Newsome.

*Secundus Nuntii Latini 'congressus' declinatio 4 est.
 

Pacifica

grammaticissima

  • Civis Illustris

  • Patrona

Californiam restituite pristinae maiestati?
 

Pacifica

grammaticissima

  • Civis Illustris

  • Patrona

Illo "pristinae" fortasse non opus est, si brevis esse velis.
 

Pacifica

grammaticissima

  • Civis Illustris

  • Patrona

Adhibeō lucernam in merīdiā? Īnsānus es? Vidistī pelliculam "Mississippi Burning"? Sī aliquī nōn volunt auxilium, ita nōn illōs adjuvā.
 
Last edited:
Saltem si 'merīdiā' vult dicere 'merīdiā cīvitāte foederātīs'
 
Last edited:
Quid nōn intelligās? Prō certō intelligās 'saltem', 'vult' etc etc. Fortasse, nōn cognōscis pelliculam 'Mississippi Burning'. Sī vīs mē intelligere dēbēs mē dīcere quod nōn intelligās.
 

Matthaeus

Vemortuicida strenuus

  • Civis Illustris

  • Patronus

Optimum esse reor unum quotidie adagium legendum. Tot enim sunt!
 

Anbrutal Russicus

Active Member

Et enim hocc adāgagium vel egomet vix nōveram, duntāxat Latīnē nōn anteā repperieram; vērum huijus simile Rūssicē quoque extat ("днём с огнём не сы́щешь") necnōn in multīs aliīs sermōnibus sine dubiō, quandoquidem orīginem trahere vidētur ā Diōgenis illō nōtissumō "Hominem quaerō", nisi forte ā rītū superstitiōneque illā apud variōs populōs commūnī quam Seneca memorat.
 

Agrippa

Civis Illustris

  • Civis Illustris

Obiter dictum: Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft 125 (Der tolle Mensch):
Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: „Ich suche Gott! Ich suche Gott!“ –
Nonne de insano audistis illo homine qui illustri tempore antemeridiano accensa lucerna in forum ingressus assidue clamabat „Deum quaero! Deum quaero!“ ─
 
Top