News (Ancient) Spanish researchers find the exact spot where Julius Caesar was stabbed

cinefactus

Censor

  • Censor

  • Patronus

Suetonius Divus Iulius Cap 82
atque ita tribus et uīgintī plāgīs cōnfossus est ūnō modō ad prīmum ictum gemitū sine uōce ēditō, etsī trādidērunt quīdam Mārcō Brūtō irruentī dīxisse: καὶ σὺ τέκνον
 
Top