Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει·

SpeedPocok5

Active Member
Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει·


What verbs are ζητοῦσα περιῄει ?
 

Bitmap

Civis Illustris
περιῄει comes from εἶμι and means 'to go' ... or possibly 'to wander around' in this context.

ζητοῦσα comes from ζητέω, which means 'to seek, to search (for)'.
 

SpeedPocok5

Active Member
περιῄει comes from εἶμι and means 'to go' ... or possibly 'to wander around' in this context.

ζητοῦσα comes from ζητέω, which means 'to seek, to search (for)'.
Thank you!
 
Top