Πλούτων δὲ περσεφόνης ἐρασθεὶς Δὶος συνεργοῦντος ἥρπασεν αὐτὴν Κρύφα

SpeedPocok5

Member
Πλούτων δὲ περσεφόνης ἐρασθεὶς Δὶος συνεργοῦντος ἥρπασεν αὐτὴν Κρύφα

What means συνεργοῦντος? And what case is it?

And ἥρπασεν?
 

Hemo Rusticus

J. Wellington Wimpy
It's a present participle (masc. sg. gen.), from συνεργέω 'collaborate'.

Aorist of ἁρπάζω 'snatch, rape'.
 
Top