Πλούτων δὲ περσεφόνης ἐρασθεὶς Δὶος συνεργοῦντος ἥρπασεν αὐτὴν Κρύφα

SpeedPocok5

Active Member

Πλούτων δὲ περσεφόνης ἐρασθεὶς Δὶος συνεργοῦντος ἥρπασεν αὐτὴν Κρύφα

What means συνεργοῦντος? And what case is it?

And ἥρπασεν?
 

Glabrigausapes

Viper

  • Civis Illustris

It's a present participle (masc. sg. gen.), from συνεργέω 'collaborate'.

Aorist of ἁρπάζω 'snatch, rape'.
 

SpeedPocok5

Active Member

Top