καὶ ταὐτὸ ποιεῖν ἐκέλευε τὸν Μαρσύαν· τοῦ δὲ ἀδυνατοῦντος εὑρεθεὶς κρείσσων

SpeedPocok5

Active Member
καὶ ταὐτὸ ποιεῖν ἐκέλευε τὸν Μαρσύαν· τοῦ δὲ ἀδυνατοῦντος εὑρεθεὶς κρείσσων


What means ἀδυνατοῦντος and what case is it?
 

Pacifica

grammaticissima
Staff member
It's the genitive of the present active participle of this verb.
 
Top