μίγνυται δὲ Ζεὺς Μήτιδι, μεταβαλλούσῃ εἰς πολλὰς ἰδέας ὑπὲρ τοῦ μὴ συνελθεῖν, καὶ αὐτὴν γενομένην ἔγ

SpeedPocok5

Active Member

μίγνυται δὲ Ζεὺς Μήτιδι, μεταβαλλούσῃ εἰς πολλὰς ἰδέας ὑπὲρ τοῦ μὴ συνελθεῖν, καὶ αὐτὴν γενομένην ἔγκυον καταπίνει φθάσας, ἐπείπερ ἔλεγε γεννήσειν παῖδα μετὰ τὴν μέλλουσαν ἐξ αὐτῆς γεννᾶσθαι κόρην, ὃς οὐρανοῦ δυνάστης γενήσεται. τοῦτο φοβηθεὶς κατέπιεν αὐτήν· ὡς δ’ ὁ τῆς γενέσεως ἐνέστη χρόνος, πλήξαντος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν πελέκει Προμηθέως ἢ καθάπερ ἄλλοι λέγουσιν Ἡφαίστου, ἐκ κορυφῆς, ἐπὶ ποταμοῦ Τρίτωνος, Ἀθηνᾶ σὺν ὅπλοις ἀνέθορεν.


Why the names in red are in genitive if they act like a Nominative?
 

Etaoin Shrdlu

μεσσηγυδορποχέστης

  • Civis Illustris

  • Patrona

Strictly speaking they're not acting as a nominative; it's an absolute construction. In Greek the genitive absolute is equivalent to the ablative absolute in Latin. Are you familiar with that?
 

SpeedPocok5

Active Member

Strictly speaking they're not acting as a nominative; it's an absolute construction. In Greek the genitive absolute is equivalent to the ablative absolute in Latin. Are you familiar with that?
Can you explain me the genitive absolute?
 
The genitive absolute uses a substantive (noun, pronoun, adjective used substantively) together with a participle in the genitive case to express the circumstances under which the the action of the main verb takes place. Example:

τοῦ βασιλέως εἴποντος ἐκ τῆς πολέως ἐξήλθομεν.

We can often woodenly translate using the English word "with" followed by the noun and then the participle (and any other words properly placed, such as adverbs or adjectives if present). So above, "With the king having spoken, we left the city." Now, that's horrible English (ask any English teacher), and it's much better to render the absolute as a clause in English, the precise translation determined from context. The GA can be used for general circumstances, time, cause or concession. In the example, maybe "after," "After the king had spoken..."
 

Glabrigausapes

Viper

  • Civis Illustris

Excellent post. Minor correction: πόλεως.
 
Top