πολλῶν δὲ ἀπολομένων, κηρύσσει Κρέων τῷ τὸ αἴνιγμα λύσοντι καὶ τὴν βασιλείαν

SpeedPocok5

Active Member
πολλῶν δὲ ἀπολομένων, κηρύσσει Κρέων τῷ τὸ αἴνιγμα λύσοντι καὶ τὴν βασιλείαν καί τὴν Λαΐου δώσειν γυναῖκα.

In this sentence I eont find out the word λύσοντι...
 
Top