ἀποθανούσης δὲ Εὐρυδίκης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, δηχθείσης ὑπὸ ὄφεως, κατῆλθεν εἰς Ἅιδου θέλων ἀνάγειν α

SpeedPocok5

Active Member

ἀποθανούσης δὲ Εὐρυδίκης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, δηχθείσης ὑπὸ ὄφεως, κατῆλθεν εἰς Ἅιδου θέλων ἀνάγειν αὐτήν, καὶ Πλούτωνα ἔπεισεν ἀναπέμψαι.

Why εἰς Ἅιδου it's in Genitive?
 

Pacifica

grammaticissima

  • Civis Illustris

  • Patrona

A word like "place" or "home" is implied after it. It's like when we say in English "I'm at my brother's" for "I'm at my brother's place".
 
Top