Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ

SpeedPocok5

Active Member
Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ

What means Πανὸς? And παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς?
 

SpeedPocok5

Active Member
Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ Ὕβρεως ἧκεν εἰς Δελφούς

What means Πανὸς? And παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς?
And Ὕβρεως? I can't find it in the dictionary
 

Pacifica

grammaticissima
Staff member
Top