Ἐν τῷ Βίου Κύκλῳ (ὁ Βασιλεὺς ὁ Λέων) - A Disney Classic in Ancient Greek

Gregorius

Civis Illustris

  • Civis Illustris

Hot off the presses is this attempt at a translation/adaptation of the song "Circle of Life" from Disney's Lion King. As usual, I did my best to match the rhyme scheme and syllable count per line while taking as few liberties as possible with the meaning. I welcome any questions, suggestions, comments, or corrections, since this is still a rough draft, and my Greek may be rusty.


Ἐκ τῆς ἡμέρᾱς ᾗ ἱκνούμεθα
Σκαρδαμυγμοί ἐπὶ τὴν γῆν,
Οὔποτ' ὀφθήσονται
Πάντα τ'ὀπτέα τοι.
Τοσοῦτ' εἰσίν
Τὰ πρᾱκτέα ἤδη.

Oὔποθ' ἡμεῖς γνωσόμεθα
Πάντα τὰδε τὰ γνωστέα τοι.
Ἀλλὰ τῷ ἡλίῳ
Παρ' ἀπείρῳ ὁδῷ
Ἄγονταί πως
Μεγάλοι καὶ μῑκροί.

Ὁ βίου κύκλος τὼς
Κῑνεῖ πάνθ' ἡμῶν
Διὰ ἀπονοίᾱς,
Διὰ ἐλπίδος,
Πρὶν εὕρωμεν ἂν
Μὴν τὸν τόπον ἡμῶν
Ἐν τῷ κύκλῳ,
Τῷ βίου κύκλῳ.
 
Top