ἢν δέ τις ἀπειθῇ, ἢν ψηφίσασθαι...

Pacifica

grammaticissima
Staff member
Reading this sentence in the Anabasis:

ἢν δέ τις ἀπειθῇ, ἢν ψηφίσασθαι τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν

I wasn't sure what the second ἢν meant. The only way I could find to interpret it was the imperfect of εἶναι in the sense "to be possible." But then why this tense? The sense of the sentence seems future rather than past (real) or present unreal. I looked at a translation:

"We must pass a vote that, in case anyone is disobedient, whoever of you may be at hand at the time shall join with the officer in punishing him."

But it doesn't help me. I don't see how it can mean "must" but maybe it's an idiom I'm not aware of ("it was possible" because we must or something...).

So can someone explain to me?
 

Pacifica

grammaticissima
Staff member
Ok, so it probably just doesn't really make sense as it stands. Thanks.
 

Imber Ranae

Ranunculus Iracundus
ἤν = εἰ ἄν and ἐάν
She's asking about the second one. It wouldn't make sense to have two protases here.
 

Oups

Active Member
Of course. That is why most of modern editions put the second ἤν between brackets. But it is this, not a verb !
 
Top