News (Ancient) Spanish researchers find the exact spot where Julius Caesar was stabbed

cinefactus

Censor
Staff member
Suetonius Divus Iulius Cap 82
atque ita tribus et uīgintī plāgīs cōnfossus est ūnō modō ad prīmum ictum gemitū sine uōce ēditō, etsī trādidērunt quīdam Mārcō Brūtō irruentī dīxisse: καὶ σὺ τέκνον
 
Top